คลิปวิดีโอ
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา งานไหม 2557