คลิปวิดีโอ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา#57
วิดีทัศน์แนะแนวโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ปี 2557 รวบรวมเฉพาะกิจเพื่อการประเมินเศรษฐกิจพอเ­พียง วันที่ 16 กรกฎาคม 2557