การแต่งกายที่ถูกต้อง
เครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้อง
เครื่องแบบชุดนักเรียน ม.ต้น
เครื่องแบบชุดนักเรียน ม.ปลาย
เครื่องแบบชุดพละ ม.ต้น
เครื่องแบบชุดพละ ม.ปลาย
เครื่องแบบชุดลูกเสือ-เนตรนารี
เครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหาร