ภาพกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้มีโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ และให้มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงาม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง
 
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าว : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,11:33   อ่าน 399 ครั้ง