ภาพกิจกรรม
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่บ้านหนองกุงโนนทัน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 
                                             คลิกชมภาพกิจกรรม
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าว : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก
 

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,11:34   อ่าน 388 ครั้ง