ภาพกิจกรรม
ค่ายพุทธธรรม ม.5-6
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอรรณนพพร โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าว : นายพัฒนพงษ์  พันแน่น
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี/นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,08:56   อ่าน 875 ครั้ง