ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นำโดยนายวาสนา ไชยศึก คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในฐานะแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอรรณนพพร โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าว : นายพัฒนพงษ์  พันแน่น
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี/นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:53   อ่าน 536 ครั้ง