ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08:39 น. นายวาสนาไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  โดยกิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีความสามารถในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 
คลิกชมภาพกิจกรรม
กล้อง1
กล้อง2
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าว : นายพัฒนพงษ์  พันแน่น
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี/นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:54   อ่าน 891 ครั้ง