ภาพกิจกรรม
INTERNATIONAL LANGUAGES CAMP 2017
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จัดโครงการ " INTERNATIONAL LANGUAGES CAMP 2017 " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยมี นายวาสนา  ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรีนย จำนวน 170 ซึ่งนำทีมโดย นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และทีมงานวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม  มาให้ความรู้ เป็นการเปิดโอกาสนักเรียน ได้มีการพัฒนา ศักยภาพด้านภาษาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียน การสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยจะแบ่งกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นฐาน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกความรู้ ความสนุกสนาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง
 
                                             คลิกชมภาพกิจกรรม
ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,21:54   อ่าน 478 ครั้ง