ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายกังวาล ปัญญานิรมิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 
ภาพข่าว: งานไอซีที 
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,15:21   อ่าน 525 ครั้ง