ภาพกิจกรรม
OBECQA
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นำโดยนายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รับการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA โดยมีนายมานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธาน นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางศุภวรรณ แก้วคำแสน ข้าราชการบำนาญ และนางสาววิภาพร ชิณะแขว เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ หอประชุมอรรณนพพร โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
 
ภาพข่าว: งานไอซีที 
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,14:09   อ่าน 291 ครั้ง