ภาพกิจกรรม
Bio
นายนันธวัช  พรมดี นางสาวสญามล  ต้ายไธสงและนางสาวพรนัชชา  สุดรักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการทดสอบความรู้รายวิชาชีววิทยา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 24 Bio Camp ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
 
 
ภาพข่าว: งานไอซีที 
บรรณาธิการ : นายวาสนา  ไชยศึก

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,07:16   อ่าน 219 ครั้ง