ภาพกิจกรรม
เข้าพรรษา 26/07/61
26-07-61 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา พร้อมคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เทศบาลตำบลหนองสองห้อง พร้อมทั้งนำเทียนพรรษาไปถวายและฟังธรรม ณ วัดเกาะสะอาด และวัดป่าประชาสรรค์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 คลิกชมภาพกิจกรรม
 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาพ : นายกิตติภณ  โยธาภักดี/นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
บรรณาธิการ : นายองอาจ สิมเสน

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,14:52   อ่าน 506 ครั้ง