เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวภาวิณี ปักกะทานัง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 1028 ครั้ง