เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับการจัดกิ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,16:23   อ่าน 439 ครั้ง