ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ได้นำนักศึกษาเข้าฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความรักชาติ บำรุงศาสนา และปกป้องพระมหากษัตริย์ไทย ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้กฎ กติกาที่เคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 7-17 กรกฎาคม 2558 นี้

คลิกชมภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ภาพกิจกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 2941 ครั้ง