ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการประเมินการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน สวัสดิ์  แก้วชนะ และฝ่ายพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการจัดการอบรมการประเมินการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2558,15:14   อ่าน 1195 ครั้ง