ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 101ล.27(พิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding (อ่าน 567) 11 ม.ค. 61
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 526) 04 ม.ค. 59
แก้ไขประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 650) 14 ส.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 664) 05 ส.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน (อ่าน 815) 09 ก.พ. 58