กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6846335
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
299 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี/ศศบ. วิทยาลับครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2525 โรงเรียนจระเข้วิทยายน ครู
2 ต.ค. 2539 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.2
21 ธ.ค. 2554 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่64 ประจำปีการศึกษา 2557
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 ปีการศึกษา2557 จังหวัดขอนแก่น
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา 2556
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 ปีการศึกษา2556 จังหวัดขอนแก่น
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่62 ประจำปีการศึกษา 2555
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ปีการศึกษา2555 จังหวัดขอนแก่น