กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7298072
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
299 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี/ศษ.บ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/พลศึกษา
2544 ปริญญาโท/ศษ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 เม.ย. 2526 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาจารย์1 ระดับ3
1 ก.ย. 2530 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาจารย์1 ระดับ4
29 เม.ย. 2531 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาจารย์1 ระดับ4
1 เม.ย. 2535 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาจารย์1 ระดับ5
1 ต.ค. 2537 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาจารย์1 ระดับ6
1 ต.ค. 2540 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาจารย์1 ระดับ7
1 ต.ค. 2554 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ฟุตบอลเทคโนโลยีพลพณิชยการ ปี2557
2 กีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต25 ปี2557
3 คัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2557
4 กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปี2558
5 ฟุตบอลไทคัพ อำเภอหนองสองห้อง ปี2558
6 ฟุตบอลเทคโนโลยีพลพณิชยการ ปี2558