ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภทลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(เคมี)
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2558,11:24  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ค่านิยมหลัก 12 ประการ ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:19  อ่าน 586 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:07  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:05  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:57  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:47  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:38  อ่าน 803 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เกียรติประวัติ ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,20:59  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน/ประสบการณ์ทำงาน ด้านวิทยากรให้ความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2558,12:08  อ่าน 644 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2558,12:04  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..