ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ค่านิยมหลัก 12 ประการ ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:19  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:07  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,22:05  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:57  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:47  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทองระบำมาตรฐาน ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง : สอนนาฏศิลป์ไทย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:38  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,21:38  อ่าน 743 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เกียรติประวัติ ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,20:59  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ วงหมอลำกลอนเดี่ยว สพม.25
ชื่ออาจารย์ : อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง : สอนนาฏศิลป์ไทย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,11:49  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนารถ
ชื่ออาจารย์ : อิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง : สอนนาฏศิลป์ไทย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2558,11:45  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..