รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธีภพ (รักศักดิ์) (ประชาจิตกุล)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 19
อีเมล์ : thailegalconsult@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nitithamplaw..com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสำนักงานทนายความนิติธรรมประชา
ตำแหน่ง : หน.นิติกรรม กองกฎหมาย และหัวหน้าสำนักงานทนายความ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ธ.ค. 2561,12:49 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.78.113


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล