คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา