โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน ทุก ๆ ท่านด้วยความยินดียิ่ง คำขวัญประจำโรงเรียน “มีวิชา เกียรติ กีฬา สามัคคี” มีวิชา หมายถึง มีความรู้ เกียรติ หมายถึง ชื่อเสียง กีฬา หมายถึง กิจกรรมการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน อัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ สุภาพอ่อนโยน” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน “พระพุทธ 25 ศตวรรษ ปางลีลา” สีประจำโรงเรียน “ฟ้า – แดง” สีฟ้า หมายถึง ความร่มเย็น ความเยือกเย็น สุขุม ความรู้ ความสามารถอันกว้างใหญ่ ไพศาล สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสถาบัน ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นราชพฤกษ์” หรือต้นคูน
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการระบาดจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการระบาดจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 สำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2563 มีคณะกรรมการจาก สพม.25 นำโดย นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยา นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 และคณะกรรมการจากสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คุณบุญเลิศ นิลละออง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ คุณอารีย์ สาวะถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณนริศรา นิลละออง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลหนองสองห้อง คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดฯ ของทั้ง 4 ด้าน แก่คณะกรรมการ พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการร่วมกับหัวหน้างานทั้ง 4 ด้าน เวลา 11.00 น. คณะกรรมการร่วมเดินรอบบริเวณอาคารต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนภาพถ่าย: ปรางกมล โมฮัมเหม็ด
ข่าว : ทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ 05 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 04 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรภายนอก 10 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 10 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน 05 พ.ค. 62
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 19 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม,1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 30 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูผู้ส 25 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 พ.ย. 61
คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล
              ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระดับสหวิทยาเขต หนองสองห้อง-พล นำโดย นายคมสร บุญเรือง ศึกษานิทศก์ประจำสหวิทยาเขต ได้ออกติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน และโรงเรียน ในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ที่มีความพร้อมและประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยช่วงเช้าออกติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความพร้อม โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา และในช่วงบ่ายออกติดตามและ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา เพื่อนำข้อมูล มารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์หาแนวทางการดำเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


ภาพถ่าย: ปรางกมล โมฮัมเหม็ด
ข่าว : ทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 ระดับชั้นมัธยมศึก
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับการจัดกิ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เก่ง ด
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายมนตรี ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    กรกฏาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน