สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน นางเงือก

นางเงือก หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื่น ความขยัน ความสงบสุข

อักษรย่อ  น.ส..”  .  หมาย ถึงนิสัยดี   .  หมายถึง สุขภาพดี    .  หมายถึง วิชาดี