ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรภายนอก
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 62
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม,1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูผู้ส
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 61
รายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูธุรการ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบติดโควต้าปี 59
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 59
โครงการเด็กดีมีที่เรียน มข.
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
การรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูธุรการ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูธุรการ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูธุรการ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59
สอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครยุวชนท่องเที่ยวท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 58