เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่
( จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง )
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้องใหม่
( จำนวน 0 รูป / ดู 89 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
( จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง )
วันไหว้ครู 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง )
วันคล้ายวันเกิด ฯพณฯดร.พงศกร อรรณนพพร
( จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 283 ครั้ง )
กิจกรรมยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 107 ครั้ง )
นักเรียนดีศรี น.ส.ว. ประจำปี 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 80 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือ 2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 376 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 68 ครั้ง )

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)