ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 พ.ค. 65 ถึง 27 พ.ค. 65 นักเรียนแก้ 0 ร มส
23 พ.ค. 65 ถึง 27 เม.ย. 65 ส่งแผนการสอน ครั้งที่ 1
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
13 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5,6
โดม/ชุดนักเรียน
12 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2,3
โดมอเนกประสงค์
09 พ.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65 เรียนปรับพื้นฐาน
09 พ.ค. 65 ถึง 10 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
โดมเอนประสงค์/ชุดนักเรียน/ชุดตรวจการ งานวิชาการ
06 พ.ค. 65 อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์
03 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 ส่งกำหนดการสอน และรับตารางสอนครู
02 พ.ค. 65 ลงเวลาปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงเวลาปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา/ชุดสุภาพ งานบุคลากร