ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ย. 64 ถึง 12 พ.ย. 64 นักเรียนแก้ o,ร,มส,มผ ครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 พ.ย. 64 ถึง 06 พ.ย. 64 ส่งก าหนดการสอน 2/2564
ฝ่ายบริหารวิชาการ
11 ต.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 กรอกคะแนน SGS
ฝ่ายบริหารวิชาการ
11 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ฝ่ายบริหารวิชาการ
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาค
ฝ่ายบริหารวิชาการ
27 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
18 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผล และรายงานตัว นักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 เม.ย. 60 หยุดวันจักรี
28 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3, ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.2
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (นักรียนทั่วไป)
14 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559
14 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
12 มี.ค. 60 รายงานตัว นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
11 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
10 มี.ค. 60 ประกาศผล นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
10 มี.ค. 60 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 2 พร้อม Bookmark
05 มี.ค. 60 สอบคัดเลือก นักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
28 ก.พ. 60 ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตร
24 ก.พ. 60 ส่งแผนฯ ครั้งที่ 2
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.6
13 ก.พ. 60 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
10 ก.พ. 60 ถึง 12 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.3
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 ติว O-NET ม.3 ม.6
17 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 แนะแนวศึกษาต่อ
16 ม.ค. 60 วันครู
05 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
01 ม.ค. 60 วันขึ้นปีใหม่
30 ธ.ค. 59 ถึง 02 ม.ค. 60 หยุดชดเชยวันสิ้นปี
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559
26 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสมาสต์
24 ธ.ค. 59 ถึง 25 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ