เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

หนองสองห้องวิทยาสถาบัน

“เกียรติ” นั้นเรารักสมศักดิ์ศรี

“กีฬา” เด่นในสนามแห่งความดี

“สามัคคี” ยึดมั่นนิรันดร

ปลิวไสวไกวสง่าธงฟ้าแดง

ลานบุญแหล่งรวมน้ำใจไม่ไถ่ถอน

“น.ส.ว.” คงคู่ฟ้าสถาพร

ก้องกำจรดำรงอยู่คู่ธานินทร์

 

ประพันธ์โดย  นายสงวน  ภิรมย์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คนที่ ๔