รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พัชรา คำโฮง (ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : Phatchara-yui@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นิรันดร์(ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องLAB
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2559,10:01 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.174.221


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล