รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เดือนฉาย แท่นทอง (เดือน)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : ม.ปลาย
อีเมล์ : duanchait@yahoo.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : National Healthcare System Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2301/2 New Petchburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2559,10:15 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.112.192


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล