รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวิธูร ศรีเดช (ธูน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : kootun@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านหัวภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2559,10:36 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.40.248


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล