รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต โพธิขำ (อ้น (อำนาจ))
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : aon_12@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 พ.ย. 2559,09:51 น.   หมายเลขไอพี : 159.192.251.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล