รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย อังคาร คำอ่อน (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : phetninja@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สุรพลนิชิเรฟู๊ดส์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (Maintenance Manager )
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บางพลีใหญ่

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.พ. 2560,15:03 น.   หมายเลขไอพี : 203.144.198.242


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล