รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ประชา รุ้งพิทักษ์ (มอส )
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : pracha.999@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วี อาร์ พี มอเตอร์กรุ๊ป
ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 921 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ม.ค. 2561,15:19 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.236.112


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล