เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน                  นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี

ชื่อโรงเรียนที่สังกัด   โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ปีที่ทำการศึกษา           2561


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1302 ครั้ง