กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญแข คำน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3343893
อีเมล์ : tai3atom@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
69 ม.2 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย/คบ.ฟิสิกส์
พ.ศ.2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย/คบ.ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุรับราชการ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ครูผู้ช่วย
14 พฤษภาคม 2552- 14 พฤษภา 2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล