ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : นายธนาวุฒิ ศรีเทพ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:46   อ่าน 1047 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการจุฬาฯ - ชนบท คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นายสุรศักดิ์ ใจเที่ยง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:41   อ่าน 1171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกวรรณ แพนไธสง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:40   อ่าน 861 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2540
ชื่อนักเรียน : นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:39   อ่าน 1073 ครั้ง