ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : นายคนองศักดิ์ กุดนอก
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:37   อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือก ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อนักเรียน : นายจักรภัทร์ สาตร์นอก
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:30   อ่าน 198 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรารถนา ศิลป์ประกอบ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:27   อ่าน 142 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการทุนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนและการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายอธิยุติ มาตย์นอก
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,13:31   อ่าน 792 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายอภินันท์ จันดี
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:31   อ่าน 1383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ประเทศ ปี 56 การจัดค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : พัฒนากิจกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:32   อ่าน 1869 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ของประเทศไทย โปงลางแคนทอง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2556,08:43   อ่าน 1451 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สุดยอด 2 รางวัล วงโยธวาทิต
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:29   อ่าน 1150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬา สพฐ.เกมส์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:27   อ่าน 1133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ ฯ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:24   อ่าน 1058 ครั้ง