ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ลูกเสือโลก
ชื่อนักเรียน : นายจักรภัทร สาตร์นอก
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,16:04   อ่าน 903 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ D.I.Y. by Scout
ชื่อนักเรียน : ลูกเสือโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,16:02   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ I ROBIN ในงานวันนักสิ่งประดิษฐ์ 2563
ชื่อนักเรียน : นายวสุธร สีหามาตย์ นางสาวจีรพร ชาญตะกั่ว และนางสาวจารุวรรณ อัศวฯ
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,15:58   อ่าน 552 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : นายคนองศักดิ์ กุดนอก
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:37   อ่าน 753 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือก ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อนักเรียน : นายจักรภัทร์ สาตร์นอก
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:30   อ่าน 805 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรารถนา ศิลป์ประกอบ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,16:27   อ่าน 726 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการทุนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนและการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายอธิยุติ มาตย์นอก
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,13:31   อ่าน 1326 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายอภินันท์ จันดี
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:31   อ่าน 1902 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ประเทศ ปี 56 การจัดค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : พัฒนากิจกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:32   อ่าน 2379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ของประเทศไทย โปงลางแคนทอง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2556,08:43   อ่าน 2066 ครั้ง