เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการทุนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนและการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายอธิยุติ มาตย์นอก
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,13:31   อ่าน 416 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายอภินันท์ จันดี
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:31   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ประเทศ ปี 56 การจัดค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : พัฒนากิจกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:32   อ่าน 1445 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ของประเทศไทย โปงลางแคนทอง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2556,08:43   อ่าน 1089 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สุดยอด 2 รางวัล วงโยธวาทิต
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:29   อ่าน 780 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬา สพฐ.เกมส์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:27   อ่าน 786 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ ฯ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:24   อ่าน 729 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:51   อ่าน 836 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:49   อ่าน 732 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:48   อ่าน 4430 ครั้ง

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)