ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการทุนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนและการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายอธิยุติ มาตย์นอก
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,13:31   อ่าน 677 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายอภินันท์ จันดี
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:31   อ่าน 701 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ประเทศ ปี 56 การจัดค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : พัฒนากิจกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:32   อ่าน 1738 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ที่ 1 ของประเทศไทย โปงลางแคนทอง
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2556,08:43   อ่าน 1344 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สุดยอด 2 รางวัล วงโยธวาทิต
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:29   อ่าน 1027 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬา สพฐ.เกมส์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:27   อ่าน 1028 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ ฯ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,09:24   อ่าน 964 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:51   อ่าน 1076 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:49   อ่าน 970 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2556,08:48   อ่าน 5457 ครั้ง