ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2558,18:50  อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558
รายละเอียดผลงาน
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง ชนะเลิศ 
  • จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทอง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง  จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  ระดับเหริยญทองแดง  จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทองแดง
  • ครูผู้ฝึกสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Text Editor  รางวัลเหรียญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2558,18:50   อ่าน 698 ครั้ง