ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,14:20  อ่าน 978 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
รายละเอียดผลงาน
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง 
  • ชนะเลิศ จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญทองแดง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ระดับเหริยญเงิน 
  • จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  ระดับเหริยญทอง จังหวัดขอนแก่น
  • ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ระดับเหริยญทอง

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,14:20   อ่าน 978 ครั้ง