ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนรางวัล เหรียญเงิน วันนักสิ่งประดิษฐ์ 2563
ชื่ออาจารย์ : นายพัฒนพงษฺ์ พันแน่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,16:36  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนรางวัล เหรียญเงิน วันนักสิ่งประดิษฐ์ 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอรอนงค์ แก้วนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,16:35  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลขวัญใจชาวหนองสองห้อง ปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,16:33  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,15:59  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,14:20  อ่าน 1148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2558,18:50  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฟุตบอลเทคโนโลยีพลพณิชยการ ปี2557
ชื่ออาจารย์ : นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,23:41  อ่าน 917 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต25 ปี2557
ชื่ออาจารย์ : นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,23:36  อ่าน 1058 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2557
ชื่ออาจารย์ : นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,23:29  อ่าน 879 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปี2558
ชื่ออาจารย์ : นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,23:14  อ่าน 1000 ครั้ง
รายละเอียด..