ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ปีการศึกษา2555 จังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,14:31  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ปีการศึกษา2555 จังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,14:29  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,13:50  อ่าน 689 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพลิกา เปรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,09:40  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพลิกา เปรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,09:40  อ่าน 632 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพลิกา เปรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,09:39  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:54  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:52  อ่าน 663 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด สพม.25
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:50  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการนำเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:50  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..