ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,12:58  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,12:54  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS2
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,12:52  อ่าน 6884 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร/ความภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,12:50  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS1
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,12:44  อ่าน 7056 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ครูดีศรีหนองสองห้องปี2557
ชื่ออาจารย์ : Mr.Bien Doan The
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,10:17  อ่าน 560 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร จากโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เป็นวิทยากรในการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : Mr.Bien Doan The
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,10:14  อ่าน 1654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,10:08  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ แพไธสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,10:07  อ่าน 792 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ได้เป็นวิทยากรพิเศษ สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ให้กับกำลังพล ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : Mr.Bien Doan The
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,10:02  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..