ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:31  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จาก สพท.ขอนแก่น เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:25  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เขต 3 ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:12  อ่าน 651 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล การแสดงละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองระดับเขต สพป. เขต 3 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:10  อ่าน 679 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล การแสดงละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองระดับเขต สพป.เขต3 ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:09  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแสดงละครสั้น(Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ สพป.เขต 3 ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:07  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันครู ปี 2550
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:05  อ่าน 809 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีมากครูผู้สอนโครงงานคุณธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2550-2551
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:00  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีมาก สอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ ปี 2548-2549
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,11:57  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,11:55  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..