ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีหนองสองห้อง ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:35  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:34  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:33  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:27  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:23  อ่าน 522 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:21  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:18  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:17  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูมาปฏิบัติราชการเช้า
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:13  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางงวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,20:11  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..