ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรักษาดินแดนชนะเลิศระดับประเรทศ พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นางรัศมี มาตย์นอก
ตำแหน่ง : สังคมฯ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,15:29  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี โดย คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางอรอนงค์ แก้วนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,14:47  อ่าน 656 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PowerPoint: การแนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:59  อ่าน 1028 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PowerPoint: ประวัติศาสตร์ศิลป์
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:55  อ่าน 828 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PowerPoint: Visual Elements&Art Composition
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:53  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่4)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:34  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่3)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:31  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่2)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:30  อ่าน 672 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หน่วยที่1)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:29  อ่าน 638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบการสอนวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาบ (ส่วนนำวิเคราะห์หลักสูตร)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เอนก ตรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,13:26  อ่าน 699 ครั้ง
รายละเอียด..