ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกทำพานบายศรี 3 ชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,11:50  อ่าน 642 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงครูผู้ฝึกสอนทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,11:47  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์นภา สินเภตรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,11:44  อ่าน 2049 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึงแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพักตร์ มาซา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,10:12  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ปี 57
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุล อุ่นอบ
ตำแหน่ง : สังคมฯ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,09:29  อ่าน 714 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ปี 56
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุล อุ่นอบ
ตำแหน่ง : สังคมฯ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,09:27  อ่าน 662 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ลูกเสือฯ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,21:06  อ่าน 708 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ลูกเสือฯ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,21:05  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,21:02  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2558,21:01  อ่าน 1010 ครั้ง
รายละเอียด..